Onsdagen den 20 September 2017 - Senast uppdaterad 2017.09.08 - kl 08.40  


Nexxt Företagsmäklare

Primärområde


Primärområde är det geografiska område där samverkanspartnern har basen för sin verksamhet. Framför allt det område där partnern marknadsför sig.

Nexxt har ingen ambition att förtäta i alla lägen utan ser kollegialt och pragmatiskt på områdesfrågan. Nexxt gör bedömningen att ett primärområde bör, om möjligt, innehålla 10 – 15 000 aktiebolag.

Stor hänsyn i primärområdena tas till geografin och etablerade handelsvägar. Ett område inom Nexxt är geografiskt en dryg timmes bilresa stort, från centralorten - vid sidan om Norrland.

Detta beyder rymd som ger möjlighet att selektera bland tillgängliga uppdrag för den enskilde mäklaren. Allt i syfte att kunna hålla en hög kvalité i kombination med en acceptabel lönsamhet.

En Nexxtmäklare kan ta uppdrag var helst i landet men inte marknadsföra sig i syfte att vinna in uppdrag på ett område som är besatt av en kollega.

Lediga områden

Se under knappen "Jobb" till vänster

EU:s fyra grundpelare

Nexxt verksamheten är i samstämmighet med EU:s fyra grundpelare. Fri rörlighet av:

  • Kapital
  • Varor
  • Tjänster
  • Individer


Ingen konkurrensbegräsning finns därför inom Nexxt utan kollegial pragmatism råder - att dela värdegrund är nyckeln!

Kontakt

Är du nyfiken på vad Nexxt konceptet skulle betyda för dig, hör av dig för ett förutsättningslöst samtal till vår VD Anders Kårfeldt, 040-671 42 00

Nexxt tillför – utan att ta kraft!

Nexxtportalen
Företagarna
Sydsvenska Industri- & Handelskammaren
DI - Dagens Industri
TenRep AB
 

Visste du att!?
Den fattiga änkan Amalia Eriksson fick 1859, 35 år gammal tillstånd att börja tillverka karameller. Hon skapade med detta Polkagrisen och blev en förmögen o betydelsefull kvinna - och fick besök av prins Carl i sitt hem. Varifrån hon fått receptet avslöjade hon aldrig.

Beställ våra böcker
Beställ våra böcker
Nexxt Företagsmäklare förmedlar företag i omsättningsintervallet några till cirka tjugofem miljoner i årsomsättning hos uppdragsföretagen.

Boken handlar till stor del om affärssituationer som gått fel och läget har havererat eller varit nära att haverera och i några fall slutat i inget.


 
Powered by Webzoo CMS