Lördagen den 21 Januari 2017 - Senast uppdaterad 2017.01.17 - kl 10.46  


Tillträde på Jönköpings Bryggeri AB


Den 18 mars var det ägarskifte och tillträde på Jönköpings Bryggeri AB.

Bröderna Marcus och Magnus Lidén tar nu över bryggeriet efter Per Johnson. Jönköpings Bryggeri startades 1891 och drevs av Hilding Sjöbeck fram till 1941. Efter en 72 år lång torrperiod återuppstod Jönköpings Bryggeri AB 2012.
Detta är nu fortsättningen på en smakrik tradition där sortimentet kännetecknas av en varsam utveckling av de traditionella recepten.

Nexxt önskar bröderna Lidén med personal stort lycka till!


 

Städföretag | Malmö

Antal anställda: ca 10 heltidsanställda
Omsättning: 5,8 milj kr
Resultat: Positivt
Köpeskilling: 2,2 milj. kr + inventerat lager
Område: Sverige Söder

Verksamheten har sin utgångspunkt att skapa ordning och reda samt rena och städade lokaler för kund.

Företaget är i en kraftig tillväxt fas.

Verksamheten säljer en mängd olika städtjänster till företag, offentlig sektor samt privat sektor.

Bolaget har en historik och är verksamt i Skåne med ett stort antal avtalskunder.
 
 
Snickeri | Enköping

Antal anställda: 1,5
Omsättning: 1 milj.
Resultat: 0
Köpeskilling: 125000 kr
Område: Norr om Stockholm

Bolaget bedriver tillverkning av gedigna förråd och bodar i funkisstil med hög kvalitet.

Tillverkningen sker i egen fastighet som är belägen i Enköping.

Förråden och bodarna är designade för att passa i de flesta trädgårdar. Friggebodarna fungerar som en snygg avgränsning i såväl gamla som nya trädgårdar.
 
 
HVB-hem | NV-Skåne

Köpeskilling: 3,8 milj. kr
Område: Sverige Söder

Det finns i princip ett nyckelfärdigt HVB-hem.

Det finns ett aktiebolag som äger en fastighet som är uppförd som skolbyggnad. Byggnaden är totalrenoverad under 2015/2016 för en HVB-verksamhet.

Det finns också ett aktiebolag som driftbolag för verksamheten.
Driftbolaget har ansökt hos IVO om tillstånd som HVB-hem för utslussning av individer i samhället. Ansökan är under behandling hos IVO som begärt några kompletteringar angående brandskydd Verksamheten och lokalen är disponerad för 9 individer under vård plus för personal. Yta 400 m2.
 
 
Nexxtportalen
Företagarna
Sydsvenska Industri- & Handelskammaren
DI - Dagens Industri
TenRep AB
 

Visste du att!?
Börschkrschen i New York startade den 24 okotber 1929. Bakgrunden var att småspararna, investerarna o bankerna hade lånat upp pengar o investerat i börsen. Industrins utnyttjande var samtidigt på tillbakgång o reslutatet blev sjunkande aktiekurser med en krasch som följd.

Beställ våra böcker
Beställ våra böcker
Nexxt Företagsmäklare förmedlar företag i omsättningsintervallet några till cirka tjugofem miljoner i årsomsättning hos uppdragsföretagen.

Boken handlar till stor del om affärssituationer som gått fel och läget har havererat eller varit nära att haverera och i några fall slutat i inget.


 
Powered by Webzoo CMS