Söndagen den 16 Juni 2024 - Senast uppdaterad 2022.11.10 - kl 15.27  


Sekretesshantering

Varför sekretess?

Att förmedla företag är ett kvalificerat försäljningsarbete – ofta under sekretess och det gör det hela än mer komplicerat.

Inom Nexxt har vi vad vi kallar för en anpassad sekretess nivå. Oftast är det inte till fördel att det uppstår spekulationer kring ett företag som ska säljas.

Inför en ägarförändring blir spekulationerna ofta negativa. Det kan påverka både kunder och personal, dessutom kan konkurrenter bidra till negativ ryktesspridning. Det kan allvarligt påverka verksamheten som byggt upp under många år.

Är det en mindre rörelse och pensionering är uppenbart är det ofta inte lika nödvändigt med sekretess.

Anpassad sekretess

Med anpassad sekretess menar vi att inte vara mer komplicerade mot intressenter än vad situationen kräver.

 • En första nivå för att sortera bort nyfikna har vi inbyggt i webbfunktionen. Det går inte att göra en intresseanmälan på ett objekt utan att fylla i alla fälten.
  På det sättet undviker vi förhoppningsvis de som inte är köpare.
 • Nästa steg är att vi lyssnar av med intressenten om varför det finns intresse och om förutsättningar för ett övertag finns. Känns samtalet bra kan vi gå vidare med mer info.
 • Tredje steget är att en sekretesshandling måste undertecknas för att kunna ta del av information kring företaget. Detta är den nivå de flesta av våra uppdragsgivare väljer.
 • En ännu striktare variant är en avidentifierad objektsbeskrivning som intressenten måste teckna sekretesshandling för att kunna ta del av.
  Här måste objektsbeskrivning vara så uttömmande och omfattande att intressenten kan avgöra om fortsatt intresse finns trots att företagets identitet är okänd.
  För att gå vidare måste intressenten tydligt förklara sig intresserad av att gå vidare för ett övertag och samtidigt visa på sin ekonomiska möjlighet att kunna fullfölja. Först då avslöjas företaget och köparen kan börja sin syn.
  Den här varianten är inte helt vanlig men har praktiserats av oss några gånger. Företag i hårt konkurrensutsatta branscher vill ofta vara försiktiga.


Nexxtportalen
Företagarna
Sydsvenska Industri- & Handelskammaren
DI - Dagens Industri
TenRep AB
 

Visste du att!?
I dagens Afganistan och Pakistan finns det människor som har blå ögon och blont hår - det finns olika teorier till orsaken

Beställ våra böcker
Beställ våra böcker
Nexxt Företagsmäklare förmedlar företag i omsättningsintervallet några till cirka tjugofem miljoner i årsomsättning hos uppdragsföretagen.

Boken handlar till stor del om affärssituationer som gått fel och läget har havererat eller varit nära att haverera och i några fall slutat i inget.


 
Powered by Webzoo CMS