Måndagen den 27 Maj 2024 - Senast uppdaterad 2022.11.10 - kl 15.27  


Nexxt - ett proffsnätverk

Nexxt är unikt!

Mäklare inom Nexxt har alla haft hela eller delar av sina karriärer inom små- och medelstora företag, den typ av företag som är Nexxt målgrupp. Företag som omsätter kring ca 3 - 50 milj + bil- och maskinföretag.

Nexxtpartners har fem saker gemensamt!

  • Vi har alla arbetat som VD eller driftschef inom medelstora företag – det har gett oss kompetens och erfarenhet
  • Vi har alla en affärsmässig bakgrund från företagens kärnverksamhet – det har skapat förståelse för företagandet
  • Vi arbetar alla med företagsförmedling som huvudnäring på heltid – der ger fokus på våra uppdrag
  • Vi har alla en akademisk bakgrund med högskolestudier – det har gett oss baskunskaper och förhållningssätt
  • Vi deltar alla aktivt i samhällslivet, inom det lokala näringslivet och i styrelsearbete – det betyder nätverk


Dessutom har alla Nexxt mäklare en proffesionell etablering i form av sin bas på ett kontorshotel eller i ett nätverk där det finns syneriger och kunskap. Det bidrar till framgången i vårt arbete med att finna nya ägare till våra uppdrag.

Dessutom finns vi med partners i Norge och Danmark, det är vi ensamma om och det betyder att vi har en större marknad att finna köparna på.

Nexxt förstår små- och medelstora företag!

Med vår bakgrund förstår vi det lilla och medelstora företagets situation, affärslogik och verksamhet, vi har alla själva drivit den typen av företag.

Vi agerar som projektledare i processen att finna en köpare till ditt företag och få det rätta värdet.

I den processen behövs bankmän, revisorer och jurister. För att ta processen dit behövs en projektledare som förstår affärer, förstår ditt företag och kan skapa aktiviteter runt företaget för att finna en köpare.

Det är ett uppdrag för professionella företagsförmedlare - ett uppdrag för Nexxt!

Läs mer om vårt arbetssätt och sekretesshantering här på webben!

Nexxtportalen
Företagarna
Sydsvenska Industri- & Handelskammaren
DI - Dagens Industri
TenRep AB
 

Visste du att!?
Spanien tog över EU orförandeskapet 1:a halvåret 2010 och efterträdde därmed Sverige som hade ordförandeskapet 2:a halvåret 2009.

Beställ våra böcker
Beställ våra böcker
Nexxt Företagsmäklare förmedlar företag i omsättningsintervallet några till cirka tjugofem miljoner i årsomsättning hos uppdragsföretagen.

Boken handlar till stor del om affärssituationer som gått fel och läget har havererat eller varit nära att haverera och i några fall slutat i inget.


 
Powered by Webzoo CMS