Måndagen den 27 Maj 2024 - Senast uppdaterad 2022.11.10 - kl 15.27  


Nexxt Företagsmäklare

Primärområde


Primärområde är det geografiska område där samverkanspartnern har basen för sin verksamhet. Framför allt det område där partnern marknadsför sig.

Nexxt har ingen ambition att förtäta i alla lägen utan ser kollegialt och pragmatiskt på områdesfrågan. Nexxt gör bedömningen att ett primärområde bör, om möjligt, innehålla 10 – 15 000 aktiebolag.

Stor hänsyn i primärområdena tas till geografin och etablerade handelsvägar. Ett område inom Nexxt är geografiskt en dryg timmes bilresa stort, från centralorten - vid sidan om Norrland.

Detta beyder rymd som ger möjlighet att selektera bland tillgängliga uppdrag för den enskilde mäklaren. Allt i syfte att kunna hålla en hög kvalité i kombination med en acceptabel lönsamhet.

En Nexxtmäklare kan ta uppdrag var helst i landet men inte marknadsföra sig i syfte att vinna in uppdrag på ett område som är besatt av en kollega.

Lediga områden

Se under knappen "Jobb" till vänster

EU:s fyra grundpelare

Nexxt verksamheten är i samstämmighet med EU:s fyra grundpelare. Fri rörlighet av:

  • Kapital
  • Varor
  • Tjänster
  • Individer


Ingen konkurrensbegräsning finns därför inom Nexxt utan kollegial pragmatism råder - att dela värdegrund är nyckeln!

Kontakt

Är du nyfiken på vad Nexxt konceptet skulle betyda för dig, hör av dig för ett förutsättningslöst samtal till vår VD Anders Kårfeldt, 040-671 42 00

Nexxt tillför – utan att ta kraft!

Nexxtportalen
Företagarna
Sydsvenska Industri- & Handelskammaren
DI - Dagens Industri
TenRep AB
 

Visste du att!?
Tre länder som inte är med i EU har ändå € som officiell valuta är Monaco, San Marino och Vatikanstaten

Beställ våra böcker
Beställ våra böcker
Nexxt Företagsmäklare förmedlar företag i omsättningsintervallet några till cirka tjugofem miljoner i årsomsättning hos uppdragsföretagen.

Boken handlar till stor del om affärssituationer som gått fel och läget har havererat eller varit nära att haverera och i några fall slutat i inget.


 
Powered by Webzoo CMS