Söndagen den 16 Juni 2024 - Senast uppdaterad 2022.11.10 - kl 15.27  


Nexxt arbetsätt och metodik

Inom Nexxt Företagsförmedling försöker vi med hjälp av vårt förhållnings- och arbetssätt skapa ett högre tempo än vad som vanligen präglar aktiviteterna kring en företagsförsäljning.
Att förmedla ett företag handlar om att projektleda en kvalificerad försäljningsprocess, ofta under sekretess.

Det måste till en relevant genomlysning av verksamheten, aktivitet och tempo för att lyckas. Att sälja ett företag kräver marknadsaktivitet.

Samma verktyg som används för att sälja andra produkter och tjänster är användbara.

En framgångsrik process kan delas in i tre huvudfaser.

 • Ett genomarbetat beskrivande och lättförståligt prospekt som innehåller en relevant framåtriktad ekonomisk prognos för företaget är grunden. Ett prospekt skapat av Nexxt omfattar i regel 10 till 30 sidor, beroende på typ av företag och dess omfattning.
 • Inom Nexxt skapar vi aktiviteter som ger intresse kring företaget. Vi använder oss av webben, annonser i dagstidningar men framför allt i branschpressen, vi gör utskick och söker upp tänkta intressenter med brev och på telefon och inte minst våra nätverk – framgång föder framgång!
 • Köparfasen är nästa steg med ett antal delmoment.
  • Hantera sekretessfrågor
  • Ordna med visning av företaget, oftast när personalen inte är på plats
  • Hantera budgivning och motivera priset – förhandlingar
  • Delta i köparens första möte med banken och förklara värderingen, legalitet och upplägg
  • Koppla in eventuella kompletterande finansiärer eller söka upp ytterliggare partner som kan tillföra kapital och eller kunskap
  • Skapa ett köpeavtal och se till att processen kommer framåt
  • Tillträde med likvidavräkning
Processen tar i regel allt mellan 4 till 18 månader beroende på hur komplext situationen och företaget är. Andra aktörer anger ibland tidsintervallet till mellan 1 och 5 år.


Varför så komplicerat och så lång tid!?

Dom flesta företagare har aldrig sålt ett företag tidigare. Detta får ofta effekten av stor försiktighet, man går varsamt fram i både tanke och handling.

Det innebär att en traditionell företagsförsäljningsprocess generellt präglas av en relativt låg aktivitet hela vägen.

Många vänder sig i första hand till den ofta naturliga samtalspartnern i ekonomiska frågor, redovisningskonsulten eller revisorn. Ibland kan den naturliga kontakten vara bankmannen, eller en jurist som man känner.

Skulle du välja att låta din revisor, din bankman eller en jurist sälja dina varor och tjänster!?

En försäljning av ett företag är ingen redovisningsuppgift, det är en försäljningsprocess. Inte heller är det en uppgift att bedöma en säkerhetsbild vilket är bankmannens profession, det finns i detta läge oftast inte någon köpare och då finns det ingen säkerhet att bedöma. Juristen är specialiserad på avtal, lagar och formuleringar, situationen här liknar den som för bankmannen, det finns inget avtal att ta ställning till.

Det krävs T³ för att lyckas – tempo, timing och tur!

Tur kan definierats till när möjligheter korsar ett öppet sinne!

Nexxt Företagsförmedlings roll

 • Vi agerar som offensiva säljare och söker upp intressenter och letar fram en köpare
 • Vi skapar en framåtriktad belysande och relevant företagsbeskrivning
 • Vi formulerar handlingar och avtal, informerar och håller kontakt med säljaren, köparen, banken, revisorn och juristen
 • Vi projektleder hela processen från kontakt till likvidavräkning


Kontakt

Hör av dig till oss för en personlig kontakt så berättar vi gärna mera om vårt förhållningssätt och hur vi arbetar. VD Hans Falsin finner du på 0709-41 41 40

Nexxtportalen
Företagarna
Sydsvenska Industri- & Handelskammaren
DI - Dagens Industri
TenRep AB
 

Visste du att!?
Den fattiga änkan Amalia Eriksson fick 1859, 35 år gammal tillstånd att börja tillverka karameller. Hon skapade med detta Polkagrisen och blev en förmögen o betydelsefull kvinna - och fick besök av prins Carl i sitt hem. Varifrån hon fått receptet avslöjade hon aldrig.

Beställ våra böcker
Beställ våra böcker
Nexxt Företagsmäklare förmedlar företag i omsättningsintervallet några till cirka tjugofem miljoner i årsomsättning hos uppdragsföretagen.

Boken handlar till stor del om affärssituationer som gått fel och läget har havererat eller varit nära att haverera och i några fall slutat i inget.


 
Powered by Webzoo CMS