Onsdagen den 26 Juli 2017 - Senast uppdaterad 2017.06.26 - kl 18.20  


Företag till salu

Förskola Norra Stockholm
Företag till salu
Antal anställda: 8
Omsättning: 3,7 milj
Resultat: Positivt
Köpeskilling: Enligt ök
Område: Stockholm

En mycket välrenommerad privat förskola som funnits sedan 1994.

Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler med stor tillhörande naturskön tomt.

 
Mekonomen Bilverkstad | Skåne Sydväst
Företag till salu
Antal anställda: 2
Omsättning: Ca 2,4 milj + moms
Resultat: Positivt
Köpeskilling: 700 000:- + reservdelslager
Område: Sverige Söder

Mekonomen ansluten bilverkstad på medelstor ort nära E6 i västra Skåne.

Mekonomen avtalet är dock personligt och en köpare måste godkännas av Mekonomen för att kunna fortsatta som Mekonomen verkstad.

Verkstaden har 3 arbetsplatser med lyftar och verktyg.

Obserevera att det inte är verkstaden på bilden som är till salu - vi har sekretesskrav, därav annan bild.
 
 
HVB-hem | NV-Skåne
Företag till salu
Köpeskilling: 3,8 milj. kr
Område: Sverige Söder

Det finns i princip ett nyckelfärdigt HVB-hem.

Det finns ett aktiebolag som äger en fastighet som är uppförd som skolbyggnad. Byggnaden är totalrenoverad under 2015/2016 för en HVB-verksamhet.

Det finns också ett aktiebolag som driftbolag för verksamheten.
Driftbolaget har ansökt hos IVO om tillstånd som HVB-hem för utslussning av individer i samhället. Ansökan är under behandling hos IVO som begärt några kompletteringar angående brandskydd Verksamheten och lokalen är disponerad för 9 individer under vård plus för personal. Yta 400 m2.
 
 
Byggföretag | Stockholm
Företag till salu
Antal anställda: 11 (inkl ägaren)
Omsättning: 14 milj
Resultat: 2,3 milj
Köpeskilling: 5 milj
Område: Stockholm

Bolaget har lång byggtradition och håller hög kvalitet på utfört arbete.

Bolaget utför renoveringsarbeten, om-och tillbyggnationer samt bygger från grunden.

Bolagets olika certifieringar och behörigheter garanterar god kvalitet, stor yrkesskicklighet, pålitlighet och miljötänkande.
 
 
Nexxtportalen
Företagarna
Sydsvenska Industri- & Handelskammaren
DI - Dagens Industri
TenRep AB
 

Visste du att!?
Josef Stalin föddes i den Georgiska staden Gori 1879 och var son till en skomakare. Han började studera till präst med anslöt till Bolsjevikerna och tog namnet Stalin - av stål

Beställ våra böcker
Beställ våra böcker
Nexxt Företagsmäklare förmedlar företag i omsättningsintervallet några till cirka tjugofem miljoner i årsomsättning hos uppdragsföretagen.

Boken handlar till stor del om affärssituationer som gått fel och läget har havererat eller varit nära att haverera och i några fall slutat i inget.


 
Powered by Webzoo CMS