Söndagen den 2 Oktober 2022 - Senast uppdaterad 2022.02.22 - kl 15.36  


Skåne

Recognus AB | Hässleholm

[10085]

Klicka för större bild

Område: Sverige Söder
Antal anställda: 6 personal med 2 ägare
Omsättning: 5,2 milj för 2010
Resultat: EBIT 1,1 milj i prognos för 2010 (historiskt högre)
Köpeskilling: Förväntad 5,9 miljoner

OBS, e-posta gärna din intressenamälan, vår uppdragsgivare har krav på en personlig kontakt mellan köpare och mäklare, ring oss också, inte enbart e-post!

Företaget producerar olika former av exponeringsmaterial sedan dryga 20 år tillbaks och har den ledande positionen på sin marknad i Sverige.

Företaget finns också representerat i Danmark via en konsultsäljare.

Kunder är huvudsakligen större handelsföretag och reklamsäljare men andeln av omsättning mot offentlig sektor är betydande.

Företaget bedöms som flyttbart och har ett historiskt bra resultat med en genomsnittlig vinst kring 1,5 milj per år över tiden.

Företaget är beläget i egen fastighet på större ort i centrala Skåne och bedöms som flyttbart. Övertag av fastigheten är inget villkor för köp, den kan lyftas ur bolaget och behållas av säljaren. Fastigheten ligger med lagfart i aktiebolaget, som säljes.

Företaget kan flyttas, integreras i annan verksamhet, lokalerna kan hyras eller köpas.

Ca 5 000 kunder i registret vara ca 1 200 var aktiva under 2010.

Säljarna vill dra sig tillbaks och ser ingen naturlig efterträdare i närområdet.

Objektsbeskrivning på 19 sidor finns att få efter personlig kontakt, sekretessförbindelse och intresseanmälan.

OBS, e-posta gärna din intressenamälan, vår uppdragsgivare har krav på en personlig kontakt mellan köpare och mäklare, ring oss också, inte enbart e-post!


Sekretesshandling krävs

Mäklare: Anders Kårfeldt | Malmö, Skåne & södra Halland, 070-667 17 50

 
Extra bilder

Nexxtportalen
Företagarna
Sydsvenska Industri- & Handelskammaren
DI - Dagens Industri
TenRep AB
 

Visste du att!?
Gambro - dialysföretaget i Lund omsätter 11 miljarder (2008) och har 8 000 anställda, företaget har 17 % av världsmarknaden för dialysutrustning. Wallenbergssfären är ägare.

Beställ våra böcker
Beställ våra böcker
Nexxt Företagsmäklare förmedlar företag i omsättningsintervallet några till cirka tjugofem miljoner i årsomsättning hos uppdragsföretagen.

Boken handlar till stor del om affärssituationer som gått fel och läget har havererat eller varit nära att haverera och i några fall slutat i inget.


 
Powered by Webzoo CMS