Måndagen den 11 December 2023 - Senast uppdaterad 2022.11.10 - kl 15.27  


Sverige

Redovisningsbyrå | Stockholm

[27023]

Klicka för större bild

Område: Stockholm
Antal anställda: 3 (exklusive ägarna)
Omsättning: 3,5 milj
Resultat: 0,4 milj
Köpeskilling: 1,8 milj

Redovisningsbyrå med huvudsaklig inriktning på ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar i Stor-Stockholm.

Bolaget har årsavtal med samtliga kunder och verksamheten bedrivs från trivsam hyrd lokal på översta planet i en trevlig kontorsfastighet. Hyran är 16.000 kronor per månad.

Byrån håller hög kvalitet på utförda tjänster och arbetar med interna rutiner för kontroll av utfört arbete.

Anledning till försäljningen är att ägarna går i pension.


Sekretesshandling krävs

Mäklare: Hans Falsin | Stockholm, Uppland & Mälardalen, 08-621 06 40 / 0709-414140

 

Nexxtportalen
Företagarna
Sydsvenska Industri- & Handelskammaren
DI - Dagens Industri
TenRep AB
 

Visste du att!?
51 % av Svenska män över 55 år med eftergymnasialutbildning har en nettoförmögenhet på mer än 1 miljon. Motsvarande siffra för män med grundskoleutbildning är 26 %. Värdet finns ofta i bostaden.

Beställ våra böcker
Beställ våra böcker
Nexxt Företagsmäklare förmedlar företag i omsättningsintervallet några till cirka tjugofem miljoner i årsomsättning hos uppdragsföretagen.

Boken handlar till stor del om affärssituationer som gått fel och läget har havererat eller varit nära att haverera och i några fall slutat i inget.


 
Powered by Webzoo CMS