Onsdagen den 19 Juni 2019 - Senast uppdaterad 2019.06.12 - kl 21.25  


Sverige

Förskola Norra Stockholm

[27038]

Klicka för större bild

Område: Stockholm
Antal anställda: 8
Omsättning: 3,7 milj
Resultat: Positivt
Köpeskilling: Enligt ök

En mycket välrenommerad privat förskola som funnits sedan 1994.

Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler med stor tillhörande naturskön tomt.

Verksamheten bedrivs idag med 26 barn och 8 personal.

I det aktuella upptagningsområdet finns en blandad bebyggelse med villor, radhus och lägenheter.

Det finns ca 35 barn i kö som väntar på plats och kön fylls ständigt på.

Möjlighet finns att väsentligt utöka den befintliga lokalytan.

Försäljning sker genom avyttring av aktierna i bolaget.


Sekretesshandling krävs

Mäklare: Hans Falsin | Stockholm, Uppland & Mälardalen, 08-621 06 40

 

Intresseanmälan

Information kring ett företag är i regel känslig.

Våra uppdragsgivare vill därför veta vem som är intresserad av företaget och varför. Vi behöver därför lite uppgifter om dig och varför du har intresse för verksamheten.

Vänligen fyll i uppgifterna så komplett som möjligt, så att vi kan gå vidare med din intresseanmälan.

OBS! Mailadresser av typ "hotmail" fungerar i regel inte då vi bifogar våra objektsbeskrivningar till dig. Försäkra dig om att du kan ta emot stora textdokument som även kan innehålla bilder.


CAPTCHA ImageNexxtportalen
Företagarna
Sydsvenska Industri- & Handelskammaren
DI - Dagens Industri
TenRep AB
 

Visste du att!?
Danmark tillerkändes överhöghet över Grönland i den internationella domstolen i Den Haag 1931.

Beställ våra böcker
Beställ våra böcker
Nexxt Företagsmäklare förmedlar företag i omsättningsintervallet några till cirka tjugofem miljoner i årsomsättning hos uppdragsföretagen.

Boken handlar till stor del om affärssituationer som gått fel och läget har havererat eller varit nära att haverera och i några fall slutat i inget.


 
Powered by Webzoo CMS